English blog

Galaten 1:11 – evangeliseren

21-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik maak jullie bekend broeders dat het evangelie dat door mij geëvangeliseerd wordt, niet is naar de mens.

Het evangelie – dat is het goede bericht. De werkwoordsvorm ‘evangeliseren’ betekent meer dan alleen maar ‘het evangelie brengen’. De uitgang -iseren komt uit het Grieks en kennen ook wij in onze taal in veel werkwoorden. Denk b.v. aan kristalliseren of dramatiseren. Zo’n werkwoordsvorm zegt iets over wat het veroorzaakt of uitwerkt. Kristalliseren = iets tot kristal maken. Dramatiseren = iets tot drama maken. Kijken we met deze kennis naar ‘evangeliseren’ dan betekent dat dus: iets of iemand maken tot evangelie. Valt de boodschap in goede aarde, dan wordt iemand zelf ook weer een doorgever van het evangelie.

Een ‘goed bericht’ heeft als eigenschap dat degene die weet of gelooft dat het waar is, dit ook graag doorvertelt. Het is ontzettend moeilijk om een goed bericht voor jezelf te houden.

Voor evangeliseren is het daarom cruciaal dat het zuiver goed bericht is. Van de boodschap in Galatie zei Paulus: dat is geen evangelie. In het goede bericht dat Paulus bracht, was niets van de mens bij. Het is louter genade. Alles is volbracht. Een Redder van alle mensen. Probeer dat maar eens te verzwijgen…

Delen: