English blog

Filippi 2:12 –  heerlijke fobie en trauma!

25-03-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… en alle tong zou toejuichen dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader. Daarom  (….) met vrees en siddering, de redding van jullie zelf bewerkende. Want God is het die in jullie werkt, zowel het willen als het werken ten behoeve van zijn  welbehagen.

De woorden “vrees en siddering” zijn in het Griekst resp. ‘fobos’ en ‘tromos’. Onze woorden ‘fobie’ en ‘trauma’ zijn er gemakkelijk in te herkennen. We kunnen ons moeilijk indenken dat Paulus hier een positieve inhoud aan geeft. En toch doet hij dat.

Paulus laat in deze passage zien dat GOD ontzagwekkend groot is. Hij zal bewerken dat elke tong tot heerlijkheid van Hem zal juichen. Omdat Hij het willen en werken in een mens werkt, kan niemand Hem weerhouden dat resultaat te bereiken.

We zouden vrezen en sidderen om deze heerlijke waarheid… te kort te doen. Als GOD wil dat alle mensen gered worden dan laat Hij daar niet mee spotten. Het is in dat besef dat we “met vrees en siddering” onze redding bewerken. Niet omdat we onzeker zijn over de redding, maar juist vanwege heilig ontzag voor de absolute garantie daarop… voor allen!

Delen: