English blog | Oude Artikelen

Exodus 2:10 – uit het water getrokken

03-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… en zij noemde hem Mozes, want, zeide zij: ik heb hem uit het water getrokken.

Mozes was door zijn moeder te vondeling gelegd in een biezen kistje in de Nijl. Dezelfde rivier als waar alle Hebreeuwse jongetjes werden geworpen. Eén grote begraafplaats was het eigenlijk. Het kistje waarin Mozes was gelegd heet in het Hebreeuws ‘tebah’, wat letterlijk ‘ark’ betekent. Hetzelfde woord als voor de boot die Noach bouwde. Een ark die ook al dobberde te midden van de doodswateren.

Alleen al de naam van Mozes, getuigt van redding uit de dood. Het grote thema van heel de Schrift. Toen op de dag van de opstanding een ‘vreemdeling’ zich bij de Emmaüsgangers vervoegde, maakte hij hen duidelijk dat de Christus moest lijden om alzo zijn heerlijkheid in te gaan. En dan lezen we “Hij begon bij Mozes… en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had”.

Het Goede Bericht spreekt van redding uit de dood. Niet als een inspirerend ideaal maar als feit en zekere verwachting!

Delen: