English blog | Oude Artikelen

Efeze 5:9 – de vrucht van het licht

01-02-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want de vrucht van het licht [is] in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.

Paulus gebruikt in deze brief meerdere malen het contrast van licht en duisternis. Eerder waren jullie, zo schrijft hij, “verduisterd in het verstand” (4:18) vanwege de onwetendheid. Elders (Rom.1:21) schrijft hij over “de verduistering van het onverstandig hart”. Het is de beschrijving van de mensheid die God “niet als GOD verheerlijkt of dankt”. Zonder zicht op de oorsprong en de bestemming van de schepping is het duister en ook koud in het hart van de mens.

Maar wanneer GOD zijn woord openbaar maakt, dan is dat niet minder dan licht in de duisternis. “Want al wat openbaar maakt, is licht” (Ef.5:13). Dat is de Bijbelse definitie van wat licht is. De kennis van GOD, verlicht het hart van de mens en het maakt hem verstandig. Het doet de ogen ook stralen!

Merk op hoe momenteel, richting het voorjaar, het licht toeneemt en parallel daarmee ook het leven ontluikt. Eerst knoppen, dan bloemen en uiteindelijk vrucht. Maar alles begint bij licht. Je kunt niet beginnen bij vrucht. En vrucht (zoals goedheid, rechtvaardigheid en waarheid) is nooit mensenwerk. Het is het natuurlijke resultaat van GOD die de mens verlicht!

Delen: