English blog | Oude Artikelen

Efeze 4:32 – charizomai

19-02-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar wordt naar elkaar vriendelijk, innerlijk welwillend, genade bewijzend onder elkaar, zoals de God in Christus genade bewijst onder jullie.

De meeste vertalingen spreken in bovenstaand vers van ‘elkaar vergeven’ zoals God ons ‘vergeeft’. Toch is dat niet het woord dat Paulus hier bezigt. Want het Griekse woord ‘charizomai’ hier, betekent ‘genade bewijzen’. Het is afgeleid van het Griekse woord ‘charis’ dat genade of gunst betekent. Dat wil zeggen: vreugde om niet, zonder tegenprestatie.

Als er onderlinge grieven en verwijten zijn, dan is het al heel mooi wanneer we dat kunnen loslaten zonder het de ander aan te rekenen. Al was het maar, om zelf niet langer met grieven te blijven rondlopen. Maar ‘charizomai’ gaat veel verder! Iets de ander niet aanrekenen is nog negatief. Maar ‘charizomai’ is positief: de ander blij maken, onvoorwaardelijk.

‘Charizomai’ tegen zo’n achtergrond is niet ‘des mensen’. Het is zoals GOD zich in Christus opstelt naar ons. Niet slechts door het niet aanrekenen van alles wat ons valt te verwijten. Nee, GOD bewijst een wereld die zijn Zoon doodde, zijn gunst door hen het Leven te garanderen. Tegen zoveel ‘onredelijke’ gunst is geen vijandschap opgewassen. Wat een Goddelijke motief en voorbeeld!

Delen: