English blog | Oude Artikelen

Efeze 2:8,9 – opdat niemand roeme

09-02-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want in genade zijn jullie geredden, door geloof en dat niet vanuit jullie zelf: Gods naderingsgeschenk is het. Niet vanuit werken, opdat niemand zich zou beroemen.

De woorden “en dat niet vanuit jullie zelf” verwijzen terug naar heel het voorgaande in de zin. In het Nederlands kun je dat weliswaar niet zien maar in het Grieks waarin Paulus dit optekende wel degelijk. Gered-zijn en geloof vormen een totaalpakket: het is alles genade en niets uit onszelf.

Dat álles genade is, inclusief geloven, is wezenlijk. Want zou er ook maar iets uit onszelf zijn, dan hadden we reden om ons te beroemen. Al was het maar onze verstandige keuze om God te geloven. Maar geloof is evenals redding GODS prestatie. Want Hij opent oren, ogen en harten. Hij overtuigt.

Slechts wanneer niets vanuit onszelf is, hebben we alles te danken aan GOD. Zelfs niet één promille hebben we zelf ingebracht. En dus roemen we in GOD die het alles geeft. Maar als Hij het aan mij kan geven, dan kan Hij het aan iedereen geven. Sterker nog: aangezien Hij elk schepsel onvoorwaardelijk liefheeft, dan zál ook “elke tong” tot hartelijke erkenning van Hem komen (Filp.2:11)!

Delen: