English blog | Oude Artikelen

Efeze 1:13 – het evangelie van jullie redding

21-05-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… in wie ook jullie, horende het woord van de waarheid, het goede bericht van jullie redding, in wie jullie ook gelovende, verzegeld werden met de geest van de belofte, de heilige…

Paulus herinnert zijn lezers er aan dat ze ooit werden verzegeld met de heilige geest van de belofte. Dat vond plaats toen ze “het woord van de waarheid” hoorden en geloofden. Dat woord is, zoals Paulus het noemt, “het goede bericht van jullie redding”. Niet de boodschap dat men gered zou kunnen worden. Nee, hun redding was geen optie maar een garantie!

In Titus 2:11 schrijft Paulus “dat de reddende genade van GOD is verschenen aan alle mensen”. Hoezo? Wel, “de levende GOD is een Redder van alle mensen…” (1Timothëus 4:10). Ziedaar het simpele maar o zo duidelijke “Evangelie van de genade van GOD”. Hij is een Redder van alle mensen, d.w.z. Hij redt alle mensen. Gegarandeerd. Zoals God de Schepper is van alle mensen, zo is Hij ook de Redder van alle mensen. Dat is een mededeling. Een bericht, een goed bericht!

De Efeziërs hadden dit goede bericht van hun redding gehoord – en geloofd. Omdat het “het woord van de waarheid” is. Zonder kleine lettertjes.

Delen: