English blog | Oude Artikelen

2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet

03-02-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… Christus Jezus, die de dood teniet doet maar leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het goede bericht.

Wat is het goede bericht hier volgens Paulus? Dit: dat Christus Jezus de dood teniet doet en leven aan het licht brengt. Zie daar het Evangelie in een notendop. Een mededeling. Zonder mitsen en maren. Zonder kleine letters of voorwaarden. Iedere boodschap waarbij men spreekt of dreigt met een ‘nimmer eindigende dood’ is niet het goede bericht dat Paulus uitbazuinde.

Elders (in 1Korinthe 15:22-28) laat Paulus zien dat Christus moet heersen totdat Hij de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan. Hoe? Door alle mensen levend te maken! Levend maken zoals Hijzelf is levend gemaakt. Als eersteling. Een leven in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Pas wanneer allen zijn levend gemaakt, is de dood teniet gedaan. Dan is Christus’ missie voltooid en zal Hij een volmaakt Koninkrijk aan God de Vader teruggeven. Waar niets en niemand ontbreekt. Wat een goed bericht!

Delen: