English blog | Oude Artikelen

1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden

27-06-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in navolgende perioden sommigen afstand zullen nemen van het geloof, terwijl ze acht geven op dwaalgeesten en leringen van demonen, in huichelarij van leugenwoorden…

Paulus’ visie op de toekomst van de christenheid op aarde, was ronduit pessimistisch. Hier voorzegt hij met klem dat in “navolgende perioden” sommigen zouden afstaan van het geloof. Maar uiteindelijk zou men algeheel “de gezonde leer niet meer zal verdragen” omdat men zich gekeerd zal hebben tot mythen (2Tim.4:3). Hier heten het “leringen van demonen”.

Waarin herkennen we die “leringen van demonen”? Paulus zegt: “in huichelarij van leugenwoorden”. Demonische leringen zijn leugens maar oppervlakkig lijken ze op de waarheid. Vandaar huichelarij of hypocrisie. Oorspronkelijk werd dit woord gebruikt i.v.m. toneelspel waar een rol wordt gespeeld oftewel geveinsd.

En zo is het gegaan in de christenheid. Men zegt: één God, maar men bedoelt drie-eenheid. Men zegt ‘genade’ (gratis) maar men bedoelt: goedkoop. Men zegt: dood, maar men bedoelt een andere vorm van leven. Men zegt: God laat niet varen de werken van zijn handen, maar men bedoelt een eindeloze hel. Beste lezer(es): de waarheid is zo kostbaar! Laat het je daarom niet ontfutselen “in huichelarij van leugenwoorden”.

Delen: