English blog | Oude Artikelen

1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar

22-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Want er is één God en één middelaar van God en mensen, een mens Christus Jezus…

Waarheid nummer één in heel het Bijbels onderwijs is: er is één God. Simpel maar ook fundamenteel. Want meerdere goden moeten hun macht delen. Zodat ze daardoor niet werkelijk GOD zijn. Er is één GOD óf er is géén GOD.

Maar niet alleen GOD is uniek, ook de Middelaar is dat. Christus Jezus is niet de ene God maar Hij is de ene Middelaar van God en mensen. Hij en Hij alleen, representeert God naar de mensen en Hij representeert de mensheid naar God. Dat is wat een Middelaar is en doet. Deze ene Middelaar is een mens, Christus Jezus.

Wat Paulus in één zinnetje onder woorden brengt is zo haarscherp en eenvoudig. En heerlijk helder… daar kan geen menselijke wijsheid tegen op!

Delen: