English blog | Oude Artikelen

1Timotheüs 2:11 – beslagen bril

30-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Laat een vrouw, in rust, leren in alle onderschikking.

Het valt niet mee voor een westerling in de 21e eeuw om een tekst als hierboven, naar waarde te kunnen schatten. Beïnvloed als we allemaal zijn door feminisme en emancipatie-ideeën. Ons wordt een ingebouwde afkeer bijgebracht in het onderscheid maken tussen mannelijk en vrouwelijk. ‘Discriminatie!’ roepen we, wat niet anders betekent dan ‘onderscheid maken’. Terwijl de Schrift met dat onderscheid juist begint. God schiep de mens, “mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Gen.1:27). Eerst de man, daarna Eva. Het is mannelijk om voorop te gaan, te sturen, leiding te geven en knopen door te hakken. De vrouw wordt van die taken gevrijwaard en met rust gelaten. De man gaat als hoofd voorop en de consequentie daarvan is ook, dat wanneer het mis gaat, de man altijd aansprakelijk is. Vandaar dat de mensheid “in Adam” zondaar en sterveling werd. Niet in Eva.

Hoe belangrijk voor het verstaan van de Schrift, om onze vooringenomen westerse bril af te zetten. Want die bril is tijdgebonden. En zeer beslagen, zodat we vanzelfsprekende verschillen niet meer kunnen onderscheiden. Het woord van Hem (inderdaad Hem!), die mannelijk en vrouwelijk schiep, geeft ons daar zicht op!

Delen: