English blog | Oude Artikelen

1Timotheüs 1:15 – om zondaars te redden

19-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, dat Christus Jezus kwam tot in de wereld om zondaars te redden, van wie ik een eerste ben.

Om te onderstrepen dat wat hij nu gaat zeggen zo fundamenteel is, begint Paulus met de melding dat het woord betrouwbaar is en alle verwelkoming waardig. In hoofdstuk 4:9 schrijft hij dezelfde zin en voegt er aan toe dat hij daarvoor strijdt en arbeidt, namelijk dat de levende God een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen.

Hier luidt de formulering iets anders maar de essentie is dezelfde. Christus Jezus kwam in de wereld om zondaars te redden. Iedereen dus. Want allen zondigden en komen tekort van Gods heerlijkheid (Rom.3:22). Het was Christus Jezus’ missie om die mensheid te redden. Geen ‘mission impossible’, want “al wat hij onderneemt gelukt hem” (Psalm 1).

Geen mens op aarde die ooit zo’n haat had tegen de naam van Christus Jezus, als Paulus. Daarom noemt hij zich ook de eerste van de zondaren. Maar Gods genade overweldigde hem (1:14). Wat een hoopvol voorbeeld! Want als Christus Jezus in staat is de eerste van de zondaren te redden, dan kan hij alle mensen redden! Inderdaad, dat woord is betrouwbaar!

Delen: