English blog | Oude Artikelen

1Petrus 1:16 – weest heilig?

22-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Er staat immer geschreven, jullie zullen heiligen zijn, omdat Ik heilig ben.

Heel wat vertalingen geven bovenstaand Schriftwoord weer met: weest heilig… Dat is een diep tragische vergissing. Omdat daarmee van een belofte van God, een opdracht aan de mens gemaakt wordt. Dat is een verschil van hemel en aarde! Een opdracht dient e worden (uit)gewerkt door degene die de opdracht krijgt. Bij een belofte daarentegen, liggen de verplichtingen geheel bij degene de belofte uitspreekt.

Als God belooft aan zijn volk: “jullie zullen heiligen zijn”, dan worden ze niet aan het werk gezet. Men krijgt ook geen last op de schouders. Nee, men hoort Hem spreken, die weet wat het is om heilig te zijn (“Ik ben heilig”) en bovendien in staat is om anderen heilig te maken. God zegt toe aan zijn volk dat ze heiligen zullen zijn. Dat is geen opdracht en geen vraag maar een belofte.

Waar God belooft, past geen eigen werk. Niet alleen omdat eigen werken frustreren en we daarin altijd te kort schieten. Maar  het miskent vooral wat God verklaart zelf te zullen doen. Het demonstratie van ongeloof (Rom.4:4). God belooft en de mens gelooft. Daarmee bewijzen we Hem alle eer (Rom.4:21)!

Delen: