English blog

1Korinthe 7:14 – geheiligd

23-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Want de ongelovige man is geheiligd in de vrouw en de ongelovige vrouw in de broeder. Anders zouden immers de kinderen van jullie onrein zijn. Maar nu zijn zij heilig!

Paulus spreekt in deze verzen over de situatie waarbij één van beide huwelijkspartners ongelovig is. Voor de gelovige partner is dat geen motief om van de ander te scheiden. Want, zegt Paulus, de ongelovige man of vrouw is geheiligd, in zijn of haar gelovige partner. Niet de gelovige wordt ontheiligd door de ongelovige partner. Het is omgekeerd: de ongelovige wordt geheiligd door de gelovige partner! En dat geldt ook voor de kinderen in dat huwelijk. Zij zijn heilig, d.w.z. apart gesteld en op een plaats van zegen!

GOD zegende ooit het huis van de ongelovige Potifar. Waarom? “… terwille van Jozef”, lezen we (Gen.39:5). Er was slechts één gelovige in Potifars huis maar het hele huis ondervond daarvan de zegen!

Paulus schrijft niet dat de gelovige zijn of haar best moet doen om de partner of de kinderen te heiligen. Sterker nog: wie dat probeert, negeert daarmee dat de heiliging een gegeven is. Een gelovige is iemand die GOD op zijn woord neemt en daar dankbaar ‘amen!’ op zegt!

Delen: