English blog | Oude Artikelen

1Korinthe 6:19 – tempelprostitutie

14-07-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Of hebben jullie niet waargenomen dat jullie lichaam een tempel is van de heilige geest in jullie, welke jullie van God hebben en dat jullie niet van jullie zelf zijn?

Korinthe was in de dagen van Paulus een enorm grote havenstad. De stad kende vele tempels, met als bekendste die van de godin der liefde Aphrodite. In totaal moeten in die tempels zo’n duizend prostituees werkzaam zijn geweest. De losbandigheid van de stad was in heel de Griekse wereld spreekwoordelijk.

Prostitutie en de tempels van de afgoden waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van oudsher beseft de mensheid dat seksualiteit een Goddelijk geheim uitdrukt. Van liefde, eenwording en de totstandkoming van nieuw leven daardoor. Maar zoals de tempels een karikatuur maken van de ware GOD, zo maakt prostitutie een karikatuur van ware liefde, trouw en eenheid.

Paulus zegt tegen de gelovigen: Gods heilige geest woont in jullie. Dat maakt jullie lichaam tot een tempel. Wanneer je je lichaam leent voor hoererij, dan pleeg je dus feitelijk tempelprostitutie. Hoererij wil zeggen: gemeenschap hebben met iemand die niet jouw vrouw/man is (1Kor.6:16). Eén worden voor de gelegenheid. Maar dat is niet GODS gedachte. Want zijn liefde is altijd ook zijn trouw. Onverbrekelijk!

Delen: