English blog | Oude Artikelen

1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat

03-07-2017 - Geplaatst door Andre Piet

En sommigen van jullie waren dat, maar jullie werden schoongewassen, jullie werden geheiligd, jullie werden gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en in de geest van onze God.

Paulus geeft ons in deze verzen een inkijkje op de samenstelling en achtergrond van de Korinthische ekklesia. Hij had het over hoereerders, afgodendienaars, echtbrekers, homoseksuelen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en oplichters. Een aantal van de Korinthiërs konden daar uit ervaring over meespreken. Inmiddels hadden zij deze praktijken achter zich gelaten.

Het waren geen trainingen of therapieën waardoor de Korinthiërs waren veranderd. Het was ook niet iets wat zijzelf hadden gedaan. Ze werden schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd. Het was hen overkomen. Het was het krachtige Woord van GOD dat tot hen kwam en als in een bad hun denken had schoongewassen. Hersenspoeling in de goede zin des woords. En zo werden ze in de wereld waarin ze leefden, geheiligd, d.w.z. apart gezet. Het was door geloof in de naam van de Heer Jezus Christus waardoor ze werden gerechtvaardigd. Ze hadden ingezien dat ze in GODS ogen nu rechtvaardigen zijn. Dát was hun nieuwe identiteit en GODS spirit bekrachtigde hen om daaruit te leven! Ziedaar het geheim van hun transformatie!

Delen: