English blog | Oude Artikelen

1Korinthe 10:25 – domein van wie?

17-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Al wat in de vleeshal te koop is, eet dat zonder navraag te doen vanwege het geweten, want de aarde en haar volheid is van de Heer.

Alle producten die in de vleeshal in Korinthe te koop waren, waren eerst geofferd aan de afgoden. In de ekklesia te Korinthe was er daarom discussie over de vraag of zulk vlees wel door een gelovige geconsumeerd mag worden. Een aantal van hen vond van niet. Zulk vlees was immers ‘occult belast’. En een gelovige heeft zich afgekeerd van de afgoden en dus ook van alles wat daarmee verbonden is. Een redenatie die goed te volgen is. Toch noemt Paulus het ‘zwak’ (8:7).

Paulus’ insteek was een andere. Als gelovigen (er)kennen we de ene Heer aan wie heel de aarde toebehoort. En alles wat daarin is. Zoals bijvoorbeeld het vlees van dieren. Met afgoden rekenen we niet en dus houden we ook geen rekening met hun claims. Punt. Heel de wereld is het domein van GOD. En van niemand anders. Wat een ruimte!

Delen: