English blog | Oude Artikelen
2013
31-12-2013 op de drempel van 2014
31-12-2013 leer ons zo onze dagen tellen
27-12-2013 vijanden van het Evangelie
24-12-2013 Jezus’ geboorte en Pesach
20-12-2013 waarom de één wel en de ander niet?
19-12-2013 tot geloof komen?
18-12-2013 Johannes 3 vers 16 & 17
14-12-2013 GoedBericht in Deventer
14-12-2013 de Bijbel serieus nemen?
12-12-2013 ontbonden en met Christus zijn
11-12-2013 waarom niet aan het hele volk verschenen?
10-12-2013 getuigen & martelaren
06-12-2013 loon?
05-12-2013 onkundig over de ontslapenen?
04-12-2013 valse getuigen?
30-11-2013 pornografie en Matteüs 5:28
27-11-2013 wettig van Christus
25-11-2013 de ontlediging van Christus Jezus
22-11-2013 roemen in de verdrukkingen
21-11-2013 GoedBericht wederom op Urk
19-11-2013 Wie verscheen in de brandende braamstruik?
17-11-2013 studiedag 8 december 2013
16-11-2013 het eerste van alle geboden
14-11-2013 de volheid van de natiën en Efraïm
12-11-2013 hoezo zondigde satan?
08-11-2013 de Eerste en de Laatste?
05-11-2013 zijn christenen monotheïsten?
30-10-2013 door geloof, niet door werken
28-10-2013 de toorn Gods blijft op hem?
26-10-2013 wat is inzicht?
24-10-2013 zingeving?
21-10-2013 eeuwige onzekerheid
17-10-2013 locomotief of wagon?
16-10-2013 om niet gerechtvaardigd (2)
15-10-2013 om niet gerechtvaardigd
14-10-2013 Paulus en de besluiten (4, slot)
11-10-2013 de Noachitische geboden (3)
10-10-2013 geen onthouding van diefstal en moord?
09-10-2013 de besluiten van de apostelvergadering
07-10-2013 het paard achter de wagen spannen
05-10-2013 SGP-vrouw over Gods genade
03-10-2013 het Goede Bericht op Urk
03-10-2013 een Bijbel met blauwe letters
02-10-2013 vier man vrijgesteld
30-09-2013 Paulus’ reputatie in Jeruzalem
24-09-2013 God doodt én…
21-09-2013 de impact van één daad…
20-09-2013 misbruikt bijbelgedeelte
18-09-2013 Hij wil, Hij kan & Hij zal!
17-09-2013 slechts enkelingen…
13-09-2013 wat was Paulus doorn in het vlees?
10-09-2013 goedbericht-iseren
04-09-2013 een manke vergelijking
03-09-2013 mijn persoonlijke Heer en Redder?
02-09-2013 waarom besnijdenis-geschriften?
31-08-2013 een dominee over de drie-eenheid
27-08-2013 Paulus’ moeite met Jeruzalem
26-08-2013 velen zwak en ziekelijk…
22-08-2013 Jakobus & Paulus
20-08-2013 een tweede genade
16-08-2013 de waarheid maakt vrij
14-08-2013 slimme mensen minder religieus…
09-08-2013 gelovigen & ongelovigen
06-08-2013 de verborgenheid van de Christus
03-08-2013 kruisdragen
31-07-2013 de aion der aion
29-07-2013 de Heer verhogen en grootmaken?
26-07-2013 boven vermogen?
24-07-2013 beschaamd zullen staan…
20-07-2013 mannelijk en vrouwelijk offer
18-07-2013 vanwaar een vrouwelijk offerdier?
16-07-2013 alle vlees is gras
11-07-2013 Babylon = Babylon
08-07-2013 hoererij in discussie
06-07-2013 de schepping van satan een misser?
04-07-2013 applaus van God
03-07-2013 gediskwalificeerd?
01-07-2013 exclusief
26-06-2013 waakzaam in gebed
25-06-2013 alsof jullie in de wereld leefden…
23-06-2013 voelen of rekenen?
19-06-2013 “de overige Schriften”
18-06-2013 vlees & Geest
14-06-2013 symphonie
12-06-2013 handen samen, ogen dicht?
11-06-2013 de vrucht van de Geest is liefde
05-06-2013 het evangelie van jullie redding
04-06-2013 ranking the stars
30-05-2013 Zondag 7, vraag & antwoord 20
28-05-2013 vindt Paulus weerklank in Rome?
22-05-2013 toont Jesaja 53 een straffende God?
21-05-2013 101 bommen en granaten…
20-05-2013 zonder bloedstorting geen vergeving
13-05-2013 bolwerken slechten
11-05-2013 Zijn werk!
09-05-2013 dankt in alles
07-05-2013 toorn van God openbaar… waarin?
03-05-2013 rekenschap of (ant-)Woord?
30-04-2013 vorstelijke overwegingen
26-04-2013 kerkelijke tucht??
24-04-2013 de vrucht van de Geest
22-04-2013 de rijke man en Lazarus
18-04-2013 is God gehandicapt?
17-04-2013 de voleinding der aeonen
15-04-2013 gekmakende bijbelvertalingen
13-04-2013 David mesjogge?
11-04-2013 van rups naar vlinder
09-04-2013 Titanic-gevoel
08-04-2013 de zonde tegen de heilige Geest?
06-04-2013 moet dat nou?
03-04-2013 was God dood???
01-04-2013 Geloven? Wie? Wat?
29-03-2013 fatalistisch?
27-03-2013 100% genade
25-03-2013 wie gelóóft, heeft eeuw-ig leven
21-03-2013 op welke datum stierf Jezus?
21-03-2013 HOT item in Gorinchem
19-03-2013 vijf broden werden…
16-03-2013 tele-visie
15-03-2013 Gods water over Gods akker
13-03-2013 heden verwekt…?
11-03-2013 de God des hemels
06-03-2013 jaren en jaren
01-03-2013 Judaïseren
28-02-2013 zuur
26-02-2013 nog eens: vervallen van de genade
25-02-2013 GoedBericht-weekend in juni!
21-02-2013 de Oude van dagen?
20-02-2013 oude man op een wolk?
19-02-2013 kan alleen God zonden vergeven?
16-02-2013 shabbat shalom
13-02-2013 waar geluk
12-02-2013 antwoord geven
09-02-2013 een hel voor hopeloze gevallen?
07-02-2013 weer bereikbaar!
06-02-2013 Melchizedek en Christus identiek?
04-02-2013 Millennium & nieuwe schepping
01-02-2013 troonsafstand
30-01-2013 niet ontbinden maar vervullen
28-01-2013 van ziele en van harte
26-01-2013 de dwaasheid van het kruis
23-01-2013 genade-pedagogiek
20-01-2013 contacten in Weert
19-01-2013 volijverig in goede werken
16-01-2013 wat zijn Grieken?
15-01-2013 herkenning in de hemel? (2)
10-01-2013 herkenning in de hemel?
09-01-2013 leer en leven
07-01-2013 de ekklesia te Kolosse
05-01-2013 al de apostelen
03-01-2013 apostel = afgevaardigde
02-01-2013 samenkomst in oosten des lands
2012
31-12-2012 slotwoord
27-12-2012 Stichting GoedBericht in 2012
26-12-2012 DE God
24-12-2012 Jezus’ geboortedag
21-12-2012 min maal min is …
19-12-2012 integer onderzoek van de Bijbel
18-12-2012 de Schriften niet lezen maar ….
13-12-2012 het einde der wereld?
11-12-2012 tot jaloersheid wekken – hoe?
05-12-2012 de zonde der wereld
03-12-2012 mijn heer
02-12-2012 ontzag voor haar man
30-11-2012 charisma
28-11-2012 verloochenen?
23-11-2012 de eenheid van het geloof
21-11-2012 de ekklesia als volwassen man
20-11-2012 als het volmaakte komt…?
16-11-2012 het uitzicht in 1Korinthe 13
15-11-2012 luis in de pels
14-11-2012 de 144.000 (2)
13-11-2012 onbegrip over Alverzoening
09-11-2012 de 144.000 (1)
08-11-2012 waar is jullie geluk?
07-11-2012 toch strijden?
02-11-2012 doden of versterven?
30-10-2012 waarom de duivel ‘Gods duivel’ is
25-10-2012 vergeven of blij maken?
24-10-2012 bij de beesten af
23-10-2012 door pezen en banden ondersteund?
21-10-2012 schaduw & het lichaam
20-10-2012 PKN & Alverzoening
17-10-2012 is de heilige Geest een persoon?
16-10-2012 hoezo doelmisser?
14-10-2012 Menno Haaijman over het boek Daniël
13-10-2012 ja maar…
11-10-2012 Gods stem verstaan…
09-10-2012 wie negeert, regeert!
06-10-2012 geen dogma’s op het Malieveld?
04-10-2012 werd God verrast?
29-09-2012 Is God een goede planner?
28-09-2012 ieder in zijn eigen rangorde
26-09-2012 de eerste opstanding
22-09-2012 sophia – wat is wijsheid?
18-09-2012 de wet in ons hart geschreven?
12-09-2012 Lot-gevallen…
11-09-2012 de mens ziet aan wat voor ogen is…
07-09-2012 is God verantwoordelijk?
04-09-2012 een weeffout?
31-08-2012 kwaad maken over de wereld?
29-08-2012 wie is de bruid?
28-08-2012 verloren gaan… punt?
24-08-2012 één ding
22-08-2012 wie roemt…
20-08-2012 goud!
16-08-2012 een dominee over verzoening
15-08-2012 Frans Bauer: in de Bijbel staat…
14-08-2012 typologie
11-08-2012 een dikke onvoldoende…
08-08-2012 “buiten Mij NIEMAND!”
06-08-2012 beren op de weg
03-08-2012 doop mij met vuur?
01-08-2012 brood breken
30-07-2012 Johannes de Doper
27-07-2012 louter vreugde en vrede?
25-07-2012 wetteloos?
23-07-2012 terugblik avond met David Sielaff
20-07-2012 bedelbrieven
19-07-2012 GoedBericht & YouTube
18-07-2012 Joe Wong hoort het ‘evangelie’…
16-07-2012 zeshonderd…duizend?
14-07-2012 theologische hoogmoed
13-07-2012 danken omdat we blij zijn?
12-07-2012 verzonnen bewijsmateriaal…
11-07-2012 God = plaatser
10-07-2012 alles is voorbestemd
09-07-2012 geënt op de olijfboom
06-07-2012 Paulus: Latijns én Grieks
05-07-2012 de allerlaatste apostel
04-07-2012 David Sielaff in Nederland
03-07-2012 heerszucht
30-06-2012 met Hem verschijnen in heerlijkheid
29-06-2012 Nog eens: Handelingen 28:28
27-06-2012 schuldencrisis
23-06-2012 terechtwijzing?
20-06-2012 hoezo “onnaspeurlijk”?
19-06-2012 ontwikkelingen in het Midden Oosten
17-06-2012 de toekomst van satan
16-06-2012 een licht op mijn pad
13-06-2012 wat is trouwen?
12-06-2012 wat is ‘hoererij’?
06-06-2012 weinigen uitverkoren…
05-06-2012 GoedBericht Bijbelstudies in Rijnsburg
03-06-2012 weet gij niet dat…?
01-06-2012 adept van zijn vader
01-06-2012 wat is nuttig?
31-05-2012 alles is geoorloofd…
29-05-2012 wat leidt tot ‘bekering’?
28-05-2012 bekering?
26-05-2012 Paulus & het Koninkrijk Gods
24-05-2012 Lucas versus Paulus?
23-05-2012 Paulus’ bezoek aan Petrus
22-05-2012 is Christus gedeeld?
21-05-2012 de twee, één gemaakt
18-05-2012 de Heer waardig wandelen
16-05-2012 christenen verlegen met hemelvaart
14-05-2012 eeuwige straf in het RD
12-05-2012 Paulus & de waterdoop
10-05-2012 wat is “dopen voor de doden”?
09-05-2012 wereldgelijkvormigheid
03-05-2012 …. en heeft onder ons getabernakeld
02-05-2012 terugblik debat hemel & hel
27-04-2012 tegen de stroom in
26-04-2012 eenzaam, niet gefrustreerd
25-04-2012 de derde hemel
23-04-2012 een gouden tip van Johan Cruyff
21-04-2012 debat – debacle
19-04-2012 een maand later…
17-04-2012 samenvatting: gehoorzaamheid van geloof
13-04-2012 niet alleen liefde? (Chan 7)
12-04-2012 hypocriet oordeel (Chan 6)
11-04-2012 donderpreek op de Areopagus? (Chan 5)
09-04-2012 U mag het zeggen… (Chan 4)
06-04-2012 Gods toorn gestild? (Chan 3)
04-04-2012 stiekem blij met de hel? (Chan 2)
03-04-2012 ‘bestaat de hel?’ van Francis Chan (1)
02-04-2012 in memoriam: Jaap. G. Fijnvandraat
31-03-2012 waar hun worm niet sterft
30-03-2012 een verwijt als boemerang
29-03-2012 vroeg in de morgen
28-03-2012 éénmaal sterven, daarna het oordeel
26-03-2012 waarom zou ik geloven als…?
23-03-2012 andere schapen, niet van deze stal
21-03-2012 Van Rhee’s onbedoelde aanbeveling
20-03-2012 Groot Nieuws Radio
18-03-2012 terugblik studiedag 18 maart 2012
15-03-2012 Abraham gezien?
13-03-2012 Groot Nieuws over Alverzoening…
12-03-2012 mijn Heer en mijn God!
09-03-2012 gij zult rust vinden
08-03-2012 gehoorzaamheid van geloof
05-03-2012 het Evangelie … een mededeling
01-03-2012 de poel des vuurs
29-02-2012 goodbye!
28-02-2012 vrijmoedig over GOD!
23-02-2012 wat telt?
22-02-2012 bidden… voor wat?
20-02-2012 een stil en rustig leven
18-02-2012 openbare voorbede?
17-02-2012 don’t worry, be happy!
16-02-2012 waarom voorbede?
14-02-2012 het woord der waarheid recht snijden
13-02-2012 alles heeft cohesie in Hem
11-02-2012 vier melaatsen
10-02-2012 gratis!
09-02-2012 wat iedereen moet weten!
08-02-2012 Jezus aanbidden?
07-02-2012 aanbidden?
05-02-2012 hoe kon Jezus al die wonderen doen?
04-02-2012 tóch opgestaan uit eigen kracht?
03-02-2012 stond Jezus op in eigen kracht?
02-02-2012 “de maagd zal zwanger worden”
01-02-2012 onwankelbaar
31-01-2012 wel gegrond en standvastig
27-01-2012 religie versus Jezus
25-01-2012 ‘genade alleen’, gevaarlijk?
24-01-2012 to be or not to be?
23-01-2012 genezing onder haar vleugelen
21-01-2012 de onthulling van het beeld
20-01-2012 Hij was eer dan ik
18-01-2012 homosexuele identiteit?
17-01-2012 werkstuk godsdienst…
16-01-2012 “die bij God is”
14-01-2012 Nog eens: eerstgeborene van elk schepsel
13-01-2012 overschaduwd in de moederschoot
12-01-2012 het struikelblok: de Zoon van God
09-01-2012 niemand heeft ooit God gezien
06-01-2012 zijn JAHWEH en Jezus Dezelfden?
05-01-2012 de wet… een schaduw
04-01-2012 claimde Jezus God te zijn?
03-01-2012 personificatie
02-01-2012 een vreemd citaat in Hebreeën 1