English blog | Oude Artikelen
2014
31-12-2014 op de drempel naar 2015
29-12-2014 Waarom zijn de bananen krom?
26-12-2014 geboren uit een maagd
24-12-2014 Nederlandse interlineair van het NT in PDF!
17-12-2014 toch onder de wet?
16-12-2014 de wet als leefregel van dankbaarheid?
15-12-2014 GoedBericht studies van start in Rotterdam!
10-12-2014 vragen over “de tweede dood” (3)
06-12-2014 Paulus in Arabië
02-12-2014 de levenden en doden
01-12-2014 RevaGo-conferentie 10 januari in Garderen!
27-11-2014 als dankbaarheid een medicijn was…
25-11-2014 Pauw, Segers en Spong in het duister
19-11-2014 Vragen over “de tweede dood” (2)
15-11-2014 opgewekt in heerlijkheid
12-11-2014 Vragen over “de tweede dood” (1)
07-11-2014 vooroordelen en eindoordeel
04-11-2014 en de zee gaf de doden
04-11-2014 RevaGo-conferentie: 10 januari
31-10-2014 God & Co?
29-10-2014 fifty-fifty?
25-10-2014 de goede strijd van het geloof
21-10-2014 wie is mijn naaste?
18-10-2014 bijbelvertalers als moderne priesterskaste
14-10-2014 men noemt Hem… sterke God
14-10-2014 GoedBericht op Urk – de brief van Jakobus
11-10-2014 Paulus & het toekomstig oordeel
08-10-2014 de X-factor
05-10-2014 RevaGo conferentie – alle bijdragen
01-10-2014 ongehoorzaam aan het Evangelie
30-09-2014 GoedBericht in Zoetermeer – zondag 9 november
27-09-2014 levendmaking in drie afdelingen
23-09-2014 Eutychus’ val uit het venster
17-09-2014 toch niet “alle mensen”?
13-09-2014 is er leven vóór de dood?
09-09-2014 gisteren en heden dezelfde
05-09-2014 engelen herbergen
03-09-2014 ‘het duizendjarig rijk’?
01-09-2014 RevaGO conferentie… update
29-08-2014 breedte, lengte, hoogte en diepte
27-08-2014 geen daden maar Woord
25-08-2014 zeven dagen als blauwdruk
22-08-2014 pro-Israël?
20-08-2014 een email aan GoedBericht.nl
19-08-2014 GoedBericht in Tollebeek – 24 augustus
18-08-2014 van kaft tot kaft
15-08-2014 Job als type van het volk van Jakob
12-08-2014 lieflijke voeten
07-08-2014 apostel… door Gods wil
06-08-2014 echtbreuk in het hart
02-08-2014 homofoob
31-07-2014 metanoia
28-07-2014 Jezus redt?!
24-07-2014 RevaGo-conferentie – 4 oktober
21-07-2014 fataal vertaald
15-07-2014 “… dan zijn jullie nog in jullie zonden”
12-07-2014 ellendigste van alle mensen – hoezo?
10-07-2014 “de tweede dood” figuurlijk?
08-07-2014 de boeken bij de grote witte troon
04-07-2014 ontferming vanwege onwetendheid?
01-07-2014 vleeseters in het paradijs?
30-06-2014 GoedBericht in Tollebeek – een heet onderwerp!
28-06-2014 vergankelijk ontworpen
26-06-2014 was de dood er al voor Adam?
24-06-2014 Wat vertel je als men niets weet?
19-06-2014 niet eerlijk
17-06-2014 ISIS als opstap naar Assyrië?
16-06-2014 is polygamie Bijbels?
11-06-2014 huichelarij #7: de boze natuur
09-06-2014 Pinksteren: het centrale feest
07-06-2014 huichelarij #6: Israël = de kerk
03-06-2014 huichelarij #5: dood = leven
02-06-2014 waar vind je ‘de ware Jakob’?
29-05-2014 het lijden van de tegenwoordige tijd
28-05-2014 huichelarij #4: eindeloze hel
27-05-2014 GoedBericht in Tollebeek – zondag 1 juni
22-05-2014 huichelarij #3: een beetje gratis
20-05-2014 huichelarij #2: God de Zoon
19-05-2014 het a.s. GoedBericht-weekend
17-05-2014 oudste verhaal over Adam gevonden?
16-05-2014 huichelarij #1: drie-eenheid
15-05-2014 huichelarij van valse woorden
13-05-2014 waar Huub Oosterhuis nooit vanaf komt
10-05-2014 afstand nemen
08-05-2014 een raadselachtige opstanding (2)
06-05-2014 een raadselachtige opstanding (1)
03-05-2014 geloven én belijden
30-04-2014 de puzzel van de opstandingsdag
29-04-2014 een hommage aan Gods vermogen
29-04-2014 de 72 uur-visie
25-04-2014 was de opstanding op een sabbat?
23-04-2014 op de derde dag of na drie dagen?
22-04-2014 op welke datum?
18-04-2014 de simpele waarheid van het kruis
17-04-2014 17 Nisan en de Ararat
16-04-2014 begint de omer-telling op 16 Nisan?
14-04-2014 Het laatste avondmaal: de seder?
09-04-2014 de onderlinge bijeenkomst
08-04-2014 pijlen naar omhoog
07-04-2014 de gewoonte om samen te komen
03-04-2014 water wordt veranderd in …
02-04-2014 van heerlijkheid tot heerlijkheid
01-04-2014 is de praktijk belangrijker dan de leer?
27-03-2014 All you need is…
25-03-2014 nabij was de plaats van de stad
21-03-2014 en ZIE, het voorhangsel scheurde…
19-03-2014 stemadvies
18-03-2014 beter niet geboren kunnen zijn?
13-03-2014 Wat bezielde Judas?
12-03-2014 Judas een verrader? (2)
11-03-2014 Judas een verrader? (1)
01-03-2014 Adam & Christus
26-02-2014 verzoening door voldoening?
24-02-2014 harmonie en akkoorden
20-02-2014 het argument van de kerkgeschiedenis
18-02-2014 studiedag Urk – zaterdag 15 maart
13-02-2014 de boom van kennis van goed en kwaad
12-02-2014 maakt God testamenten?
08-02-2014 genade of gunst?
05-02-2014 eu-charis en het geheim van vreugde
31-01-2014 de Messias komt uit…
30-01-2014 GoedBericht-weekend in mei!
28-01-2014 Ezechiël 37 en de joodse staat
22-01-2014 ontspoorde christologie
21-01-2014 waarom bedekte Mozes zijn gelaat?
17-01-2014 Jonathans ogen verlicht
14-01-2014 Jonathans heldendaad
11-01-2014 gesluierde vrouwen
08-01-2014 ‘het moet me gegeven worden’
03-01-2014 vanuit angst tot geloof bewegen?
2013
31-12-2013 op de drempel van 2014
31-12-2013 leer ons zo onze dagen tellen
27-12-2013 vijanden van het Evangelie
24-12-2013 Jezus’ geboorte en Pesach
20-12-2013 waarom de één wel en de ander niet?
19-12-2013 tot geloof komen?
18-12-2013 Johannes 3 vers 16 & 17
14-12-2013 GoedBericht in Deventer
14-12-2013 de Bijbel serieus nemen?
12-12-2013 ontbonden en met Christus zijn
11-12-2013 waarom niet aan het hele volk verschenen?
10-12-2013 getuigen & martelaren
06-12-2013 loon?
05-12-2013 onkundig over de ontslapenen?
04-12-2013 valse getuigen?
30-11-2013 pornografie en Matteüs 5:28
27-11-2013 wettig van Christus
25-11-2013 de ontlediging van Christus Jezus
22-11-2013 roemen in de verdrukkingen
21-11-2013 GoedBericht wederom op Urk
19-11-2013 Wie verscheen in de brandende braamstruik?
17-11-2013 studiedag 8 december 2013
16-11-2013 het eerste van alle geboden
14-11-2013 de volheid van de natiën en Efraïm
12-11-2013 hoezo zondigde satan?
08-11-2013 de Eerste en de Laatste?
05-11-2013 zijn christenen monotheïsten?
30-10-2013 door geloof, niet door werken
28-10-2013 de toorn Gods blijft op hem?
26-10-2013 wat is inzicht?
24-10-2013 zingeving?
21-10-2013 eeuwige onzekerheid
17-10-2013 locomotief of wagon?
16-10-2013 om niet gerechtvaardigd (2)
15-10-2013 om niet gerechtvaardigd
14-10-2013 Paulus en de besluiten (4, slot)
11-10-2013 de Noachitische geboden (3)
10-10-2013 geen onthouding van diefstal en moord?
09-10-2013 de besluiten van de apostelvergadering
07-10-2013 het paard achter de wagen spannen
05-10-2013 SGP-vrouw over Gods genade
03-10-2013 het Goede Bericht op Urk
03-10-2013 een Bijbel met blauwe letters
02-10-2013 vier man vrijgesteld
30-09-2013 Paulus’ reputatie in Jeruzalem
24-09-2013 God doodt én…
21-09-2013 de impact van één daad…
20-09-2013 misbruikt bijbelgedeelte
18-09-2013 Hij wil, Hij kan & Hij zal!
17-09-2013 slechts enkelingen…
13-09-2013 wat was Paulus doorn in het vlees?
10-09-2013 goedbericht-iseren
04-09-2013 een manke vergelijking
03-09-2013 mijn persoonlijke Heer en Redder?
02-09-2013 waarom besnijdenis-geschriften?
31-08-2013 een dominee over de drie-eenheid
27-08-2013 Paulus’ moeite met Jeruzalem
26-08-2013 velen zwak en ziekelijk…
22-08-2013 Jakobus & Paulus
20-08-2013 een tweede genade
16-08-2013 de waarheid maakt vrij
14-08-2013 slimme mensen minder religieus…
09-08-2013 gelovigen & ongelovigen
06-08-2013 de verborgenheid van de Christus
03-08-2013 kruisdragen
31-07-2013 de aion der aion
29-07-2013 de Heer verhogen en grootmaken?
26-07-2013 boven vermogen?
24-07-2013 beschaamd zullen staan…
20-07-2013 mannelijk en vrouwelijk offer
18-07-2013 vanwaar een vrouwelijk offerdier?
16-07-2013 alle vlees is gras
11-07-2013 Babylon = Babylon
08-07-2013 hoererij in discussie
06-07-2013 de schepping van satan een misser?
04-07-2013 applaus van God
03-07-2013 gediskwalificeerd?
01-07-2013 exclusief
26-06-2013 waakzaam in gebed
25-06-2013 alsof jullie in de wereld leefden…
23-06-2013 voelen of rekenen?
19-06-2013 “de overige Schriften”
18-06-2013 vlees & Geest
14-06-2013 symphonie
12-06-2013 handen samen, ogen dicht?
11-06-2013 de vrucht van de Geest is liefde
05-06-2013 het evangelie van jullie redding
04-06-2013 ranking the stars
30-05-2013 Zondag 7, vraag & antwoord 20
28-05-2013 vindt Paulus weerklank in Rome?
22-05-2013 toont Jesaja 53 een straffende God?
21-05-2013 101 bommen en granaten…
20-05-2013 zonder bloedstorting geen vergeving
13-05-2013 bolwerken slechten
11-05-2013 Zijn werk!
09-05-2013 dankt in alles
07-05-2013 toorn van God openbaar… waarin?
03-05-2013 rekenschap of (ant-)Woord?
30-04-2013 vorstelijke overwegingen
26-04-2013 kerkelijke tucht??
24-04-2013 de vrucht van de Geest
22-04-2013 de rijke man en Lazarus
18-04-2013 is God gehandicapt?
17-04-2013 de voleinding der aeonen
15-04-2013 gekmakende bijbelvertalingen
13-04-2013 David mesjogge?
11-04-2013 van rups naar vlinder
09-04-2013 Titanic-gevoel
08-04-2013 de zonde tegen de heilige Geest?
06-04-2013 moet dat nou?
03-04-2013 was God dood???
01-04-2013 Geloven? Wie? Wat?
29-03-2013 fatalistisch?
27-03-2013 100% genade
25-03-2013 wie gelóóft, heeft eeuw-ig leven
21-03-2013 op welke datum stierf Jezus?
21-03-2013 HOT item in Gorinchem
19-03-2013 vijf broden werden…
16-03-2013 tele-visie
15-03-2013 Gods water over Gods akker
13-03-2013 heden verwekt…?
11-03-2013 de God des hemels
06-03-2013 jaren en jaren
01-03-2013 Judaïseren
28-02-2013 zuur
26-02-2013 nog eens: vervallen van de genade
25-02-2013 GoedBericht-weekend in juni!
21-02-2013 de Oude van dagen?
20-02-2013 oude man op een wolk?
19-02-2013 kan alleen God zonden vergeven?
16-02-2013 shabbat shalom
13-02-2013 waar geluk
12-02-2013 antwoord geven
09-02-2013 een hel voor hopeloze gevallen?
07-02-2013 weer bereikbaar!
06-02-2013 Melchizedek en Christus identiek?
04-02-2013 Millennium & nieuwe schepping
01-02-2013 troonsafstand
30-01-2013 niet ontbinden maar vervullen
28-01-2013 van ziele en van harte
26-01-2013 de dwaasheid van het kruis
23-01-2013 genade-pedagogiek
20-01-2013 contacten in Weert
19-01-2013 volijverig in goede werken
16-01-2013 wat zijn Grieken?
15-01-2013 herkenning in de hemel? (2)
10-01-2013 herkenning in de hemel?
09-01-2013 leer en leven
07-01-2013 de ekklesia te Kolosse
05-01-2013 al de apostelen
03-01-2013 apostel = afgevaardigde
02-01-2013 samenkomst in oosten des lands