laatste wijziging: 19 februari 2002
HOME

DOOR HET OOG VAN EEN NAALD

vraag

Van een bezoeker van deze website ontving ik een vraag over een Bijbeltekst die o.a. te lezen is in Marcus 10:25. 
Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.
De vraagsteller schrijft: "ik heb dit altijd als een 'borduurkundig' voorbeeld gezien, eigenlijk een uitdrukking van onmogelijk. Nu las ik dat in de poort van de stadsmuur ook een klein poortje was waardoor een mens zonder bagage (=bepakking) ook binnen kon komen. Weet je er meer van?"

een kleine deur

Inderdaad, ook volgens mijn beschikbare informatie was "het oog van een naald" de benaming van een kleine deur bij een poort. Bij het donker worden werden de poorten gesloten en kon men nog slechts ingaan via de kleine deur. Wanneer men met een kameel door die kleine deur naar binnen wilde gaan, moest de kameel dus eerst geheel worden afgeladen. De kameel kón dus wel naar binnen maar zónder iets mee te nemen.

Wanneer we aan een letterlijk oog van een naald denken is de vergelijking tamelijk vreemd. Want waarom zou een kameel door het oog van een naald moeten? Geplaatst echter in het raamwerk van die tijd kunnen we het heel goed begrijpen.

betekenis voor de eindtijd

Er is nóg iets wat we moeten bedenken wanneer we deze tekst in z'n verband lezen. Jezus kondigde het Koninkrijk aan dat binnen afzienbare tijd openbaar zou worden. Althans, op voorwaarde van Israëls bekering. Dan zou "in de toekomende eeuw het eeuwige leven" aanvangen. Daarover spreekt de Heer in het directe vervolg (10:30). Maar het is ook heel duidelijk dat aan die toekomende eeuw een "grote verdrukking" vooraf gaat, waarin gelovigen in Israël slechts het vege lijf zullen kunnen redden. Men zal moeten vluchten naar de woestijn terwijl het land zal worden verwoest. Deelname aan de economie (kopen en verkopen) is slechts weggelegd voor hen die buigen voor "het Beest". M.a.w. als een rijke niet bereid is afstand te doen van zijn bezittingen, landerijen, geld, etc. zou hij niet het beloofde Koninkrijk op aarde kunnen ingaan. Geplaatst binnen de kaders waarin Jezus predikte, is de betekenis van Zijn woorden dus zéér concreet. Eng was de poort en smal de weg (Matteüs 7:13).

Hebreeuwse symboliek

Volgens rabbijnen heeft iedere Bijbeltekst zeventig lagen. Minstens, denk ik weleens. Want er liggen onder de uitdrukking "door het oog van een naald gaan" ook nog diverse lagen van symboliek verborgen. Laat ik me beperken tot het volgende. 
Het is vrij bekend dat iedere Hebreeuwse letter een bepaalde getalswaarde uitdrukt. Maar dat niet alleen. Ieder letter vertegenwoordigt ook een speciaal woord. Om een voorbeeld te noemen: de 10-de letter 'jod' houdt verband met het woord voor 'hand' (jat) en staat voor het getal 'tien'. Inderdaad, aan je 'jatten' zitten tien vingers. En: voor een joet zit je goed. Zo betekent de derde letter 'gimel' (met zachte 'g') 'kameel'. Ons woord 'kameel' komt via-via uit het Hebreeuws. Maar er is ook nog een letter 'koef' dat 'oog van een naald' betekent. De getalswaarde van deze letter is 'honderd'. Tussen twee haakjes: in het Hebreeuws is 'honderd' 'mea' en daar is ons woord 'meier' (honderd gulden) weer vanaf geleid. Maar let op: als er een lijn loopt tussen 'het Koninkrijk' en 'het oog van een naald', dan loopt er wellicht ook nog een lijn naar het getal 'honderd'. En wat blijkt? Een paar verzen na de vermelding van het Koninkrijk en het oog van een naald, zegt Jezus: iemand die alles heeft prijsgegeven om Mij ontvangt honderdvoudig terug in de toekomende eeuw (10:30). En daar hebben we de 'honderd'! 
Laat ik afsluiten met nog één vraag: hoe oud was Abraham ook al weer toen hij (door het oog van een naald gekropen) zijn beloofde zoon ontving?
 

HOME