ga naar thuis-pagina

laatste wijziging 27 juli 2006

het lot is van de HERE

Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE.
Spreuken 16:33

Op meerdere plaatsten is in de Schrift sprake van toeval. "Bij geval" kwam Ruth op het stuk land van Boaz (Ruth 2:3). En "bij geval" daalde een priester af van de weg van Jeruzalem naar Jericho (Lucas 10:31). "Toevallig" bevond iemand zich op het gebergte van Gilboa (2Sam.1:6). En het boek Prediker zegt:

Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen.
Prediker 9:11

Toeval is een gebeurtenis of omstandigheid die van te voren niet voorzien of te berekenen is (van Dale). Daarmee is gezegd dat het begrip 'toeval' eigen is, aan beperkte schepselen. God WEET namelijk wat er gebeurt. Ongeacht of dit verleden, heden of toekomst betreft (Jesaja 46:10).

En dat niet alleen. God WEET niet alleen tot in detail wat zal gebeuren - Hij heeft het ook onder CONTROLE.
Geen zinnig woord valt over de uitkomst van een loting te zeggen, omdat het buiten de menselijke controle valt. Dat is ook de reden waarom de mens het lot werpt. Door het lot te werpen, geven we de dingen uit handen. Aan Hem die het lot bestuurt. Ongeacht of we ons daar nu van bewust zijn, of niet. Hij doet het lot ons al of niet, 'toe vallen' (> toeval).
"... ELKE beslissing daarvan is van de HERE".ga naar thuis-pagina