ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 3 maart 2009

de vrouw van Kaïn

VRAAG:
Vanwaar haalde Kaïn zijn vrouw? Suggereert Genesis 4 niet een veel grotere populatie van mensen, dan alleen de nakomelingen van Adam en Eva? Immers, Kaïn vlucht naar een ander land, huwt een vrouw en sticht een stad... Heeft God misschien niet, naast Adam en Eva méér mensen geschapen?

Paulus zei op de Areopagus dat God uit één enkele "elke natie van mensen" maakte (Hand.17:26). En Eva heette 'Eva' omdat zij "de moeder is van alle levenden" (Gen.3:20). Waarmee gezegd is dat heel de mensheid familie is en ieders stamboom kan worden teruggevoerd tot het eerste mensenpaar. Omdat Eva bovendien uit Adam voortkwam is de hele mensheid dus "in Adam" begrepen (1Kor.15:22). Daarom is het uitgesloten dat God "in den beginne" meerdere mensen naast Adam zou hebben geformeerd.

Omdat heel de mensheid van origine familie is, betekent dit noodzakelijk dat gedurende de eerste generaties mensen met directe bloedverwanten huwden. Pas duizenden jaren later zou dit (vanwege degeneratie van de genen) tot inteelt leiden en (mede) daarom ook bij wet verboden worden (Lev.18-20). Daarvóór was dit anders. Ook Abraham was gehuwd met zijn (half-)zus (Gen.20:12).

Overigens is het nog maar de vraag of Kaïn en Abel de eerste kinderen van Adam waren. Immers, God zei tegen Eva na het eten van de verboden vrucht: "Ik zal zeer vermeerderen de moeite van uw zwangerschap" (Gen.3:16). Deze formulering suggereert dat Eva reeds de moeite van zwangerschap uit ervaring kende. Kaïn en Abel waren de eerste kinderen na de verdrijving uit de hof (Gen.4:1). In Gen.5:4 lezen we verder dat Adam "zonen en dochters verwekte".

De voorstelling dat Kaïn naar een landstreek vluchtte dat reeds Nod heette, dáár een vrouw vond en vervolgens een grote stad stichtte, is beslist niet wat Gen.4 zegt.
Nee, Kaïn was bang voor wraak van de familie (Gen.4:14) en vlucht daarom met zijn vrouw naar een landstreek dat (aangezien hij de eerste bewoner is), naar hem wordt vernoemd (Nod = omzwerving). Hij bouwt een vesting ter bescherming (Gen.4:17) en is daarmee (in de kiem) de stichter van de eerste stad.
Een heel andere voorstelling dus.


ga naar thuis-pagina