laatste wijziging: 13 december
HOME

NIEMAND KAN GODS BEDOELING WEERSTAAN


"Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil?" (Romeinen 9:19, NBG)

Eigenaardig deze tekst. Want leert de Bijbel juist niet dat velen, zo niet allen, Gods wil weerstaan? Had Paulus zojuist niet geschreven over een Farao die hardnekkig weigerde naar Gods wil te luisteren ("laat Mijn volk gaan")?

De oplossing voor deze tegenstrijdigheid is gelegen in het aanwijzen van het onjuiste vertaalwoord. Het woord voor 'wil' is in het Grieks thelema. Paulus gebruikt dit woord b.v. in vers 16. In vers 19 echter is sprake van boulema, dat 'bedoeling' of 'raad' betekent. Het woord duidt op een achterliggende intentie. In Efeze 1:11 wordt gesproken van "de raad van Zijn wil".

Wat er eigenlijk staat (zie de grondtekst) is dus dit:

"Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie heeft Zijn bedoeling weerstaan?"

Een zee van licht breekt door in deze weergave! Iemand als Farao weerstond zeker Gods (bekendgemaakte) wil. Maar weerstond hij daarmee ook Gods (geheime) intentie of bedoeling? Nee, integendeel! "Daartoe heb ik u doen opstaan...", lezen we (9:17).

De glorieuze waarheid die in deze tekst naar voren komt, is dat God GOD is. Hij geeft aan alles een plaats. Zelfs zij die regelrecht ingaan tegen Gods (geopenbaarde) wil, vervullen niettemin toch Zijn (verborgen) bedoeling. Het herinnert ons aan een woord in het boek Spreuken (16:4):

"De HERE heeft alles gemaakt voor Zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads."

Alles in het heelal (goed en kwaad), verloopt "naar de raad van Zijn (Gods) wil". Het is deze wetenschap die als geen andere, houvast en richting aan ons leven kan geven!
 

 

HOME