laatst gewijzigd: 24 januari 2001
HOME
samenvatting van toespraak in Zoetermeer 4-7-1999 n.a.v. Romeinen 10:4-17

GELOVEN MET HET HÁRT

Abraham
zó rekent God
gelovig = rechtvaardig
gerechtigheid van God geen juridisch begrip
hoe God eren?
braaf of gelovig?
waarmee gelooft een mens?
de tweede generatie
geloof en twijfel
Schrift en Schriftwoord
Jezus als HEER
Heer VAN allen
armoedig leven

God zei tegen Abram op een nacht: kijk eens naar boven. Kun je al die sterren tellen? Nee, dat kon Abram niet. Welnu, zei God, zó zal je nageslacht zijn. Ontelbaar. En die oude, kinderloze en impotente Abram geloofde God. En dát rekent God tot rechtvaardigheid.

Als een rode draad door de hele Romeinen-brief loopt de universele waarheid dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid. In gewoon Nederlands betekent dat dat wanneer iemand gelooft in wat God zegt, hij of zij voor God een rechtvaardige is. Zo rekent God.

Zelfs van God geldt dat Hij is rechtvaardig omdat Hij een Gelovige is. Er is niemand die zó gelooft in het Woord als Degene die het Zelf heeft gesproken. De Bijbel spreekt van het "geloof van God". Romeinen 3:3 (Concordant Version)

De gerechtigheid van God is niet (zoals het traditioneel wordt uitgelegd) een juridische term. Nee, het wil zeggen dat God gelooft in Zijn Eigen beloften en daarom daar ook recht aan doet. Romeinen 3:21: "...gerechtigheid Gods waarvan de wet en de profeten getuigen".

De grootste eer die je God kunt doen is Hem te geloven op Zijn Woord. Romeinen 4:21

Niet iemand die braaf, netjes, sociaal of meelevend is, is rechtvaardig voor God. De vraag is: geloof je wat Gód zegt?

Geloof is een persoonlijke zaak. Geloven doe je met het hart. Geloof oriënteert zich op de Schrift. Wees eens eerlijk: geloof je iets omdat het in Gods Woord staat of omdat de voorganger het zegt of omdat b.v. de EO dat vindt of omdat iedereen in de gemeente zó denkt. In dat geval  ben je een meeloper en geen gelovige. Sorry, dat ik 't zeggen moet.

Vroeger dacht ik dat naam-christenen alleen in de kerken zaten. In evangelische gemeenten zaten vrijwel allemaal echte gelovigen. Maar dat is al lang niet meer zo. De meeste gemeenten zijn in de tweede generatie aangeland en daarmee gewoonlijk in de versukkeling.

Geloof is bij óns vaak een ander woord voor twijfel. 'Was Joop er ook? Ja, ik geloof het wel'. Door te zeggen 'ik gelóóf het wel' drukt men feitelijk twijfel uit. Dit is een bron van misverstand bij het verstaan van het Bijbelse woord 'geloof'. Geloof is vertrouwen. Ons woord 'amen' is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor 'geloof'. 'Amen' wil zeggen: zeker en vast.

"Het Woord" in (in b.v. Rom.10:8) is niet de Schrift in haar geheel maar een specifieke statement in de Schrift. Het is een Schriftwóórd. Gr. réma. Concordant Version: declaration

Geloof in God Die Jezus uit de doden heeft doen opstaan en belijden dat Jezus Heer is, zijn geen twee dingen maar is in essentie, één en hetzelfde. Want doordat Hij als Eerste is opgestaan uit de doden is Hij officieel Heer van allen en alles. Erkenning van Jezus als Heer is karakteristiek voor degene die gelooft. 

Jezus wordt niet je Heer en Redder wanneer je tot geloof komt, zoals in de meeste 'evangelisatie'-toespraken wordt verteld. Hij IS het van iedereen. Hij is "Heer van allen". En dát behoort een mens te geloven! Maar hoe zou een mens dit kunnen geloven wanneer hij dit niet te horen krijgt? "Heer VAN allen" staat er letterlijk in Romeinen 10:12

Dat de Heer rijk is voor allen die geloven, is én blijft waar. Is het geen armoe dat wij vaak zo bezorgd door het leven gaan? God voorziet toch in al onze behoeften? Rijkelijk nog wel, zegt Paulus. Er is niemand die zó goed weet wat we nodig hebben, als juist Hij.


 
 
 

HOME