ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 10 november 2011

 

God verheerlijken

Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.
Rom.1:21

De meest fundamentele waarheid van de Schrift is dat God GOD is (Rom.1:21).Hij is de almachtige en alwetende. Hij beschikt alles en daarom kan er per definitie niets mis bij Hem gaan. Dingen vinden plaats omdat Hij het alles tevoren een plaats gaf in Zijn Plan. God is "de gelukkige God" (1Tim.1:11), omdat Zijn voornemen met elk schepsel zal gelukken!

Het is één ding om te weten dat God GOD is, het is een ander ding om Hem ook als God te verheerlijken. God verheerlijken wil zeggen: Zijn heerlijkheid etaleren. Het gaat er niet slechts om dat we erkennen dat God GOD is, maar dat de heerlijkheid van deze waarheid in ons leven gaat schitteren.

Hoe kan een mens God als GOD verheerlijken? Heel simpel: Gods weg is altijd en hoe dan ook, de beste. Wanneer we God als GOD verheerlijken, erkennen en danken we Hem dus in alles. We weten dat de minnen (het negatieve en kwade) niet écht minnen, maar onvoltooide plussen zijn. Wat een verschil! Wie God als GOD erkent, die moppert niet alleen maar niet. Nee, hij of zij dankt God voor het feit dat alles een bedoeling heeft! Iemand die God verheerlijkt, heeft een schittering in de (mischien wel betraande) ogen. Waarom? Omdat die ogen iets reflecteren van de heerlijkheid dat God GOD is: alles is volmaakt onder controle!ga naar thuis-pagina