Zacharias, de zoon van Berekja vermoord?

Vraag:
Vergiste Jezus zich niet toen Hij sprak van "Zacharia, de zoon van Berekja" die zou zijn vermoord tussen het tempelhuis en het altaar? In 2Kron.24:20, 21 lezen we immers dat dit Zacharia de zoon van de priester Jojada was.

Antwoord:
Hier hoeft in het geheel geen vergissing in het spel te zijn. Zacharia, de zoon van Berekja (dat is dus de profeet Zacharia; Zach.1:1), is kennelijk op een soortgelijke wijze omgebracht als zijn naamgenoot, enkele honderden jaren eerder. Waarom ook niet? Het is zelfs nog sterker, want volgens Flavius Josephus zou een kleine 40 jaar nadat Jezus deze woorden uitsprak, opnieuw ene Zacharia ("de zoon van Baruch") op het tempelplein worden vermoord (zie Wars, iv. 5.4).