ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 5 februari 2010

niemand groter dan Johannes...?

Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij.
Matteüs 11:11 NBG 51

de kleinere
In dit gedeelte vertelt Jezus dat Johannes meer is dan een profeet (11:9). Johannes de Doper is de geprofeteerde wegbereider van de Heer (11:10). Daarom, van wie uit een vrouw geboren is, is er niemand opgestaan die groter is dan deze Johannes. Niettemin, de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan Johannes. Het woord 'kleinste' (mikroteros) is letterlijk de 'kleinere'. Het enkelvoud dat Jezus gebruikt, wijst er op dat hij doelt op één iemand. Wie anders dan Hijzelf? Hij is de kleinere, half jaar jongere neef van Johannes.

de kleinere in het Koninkrijk
Maar er is iets wat belangwekkender is: het Koninkrijk der hemelen was in de dagen van de prediking van Johannes en Jezus nog toekomst. Het was "nabijgekomen", zo predikten beiden (Mat.3:1; 4:17). De eerste die dit Koninkrijk zou binnengaan, was Christus Zelf, toen Hij opstond uit de doden. Dit Koninkrijk kan men immers slechts binnengaan door nieuw leven te ontvangen (Joh.3:3,5; 1Kor.15:50). Wedergeboorte (lett. naar-boven-geboren worden), noemt Jezus dit in het gesprek met Nicodemus (Joh.3:3-6). "Wat uit vlees geboren is, is vlees" (Joh.3:6), waarmee Jezus aangeeft dat al wat voortkomt uit een sterfelijk mens, gedoemd is zelf een sterfelijk mens te zijn. "Wat uit Geest geboren is, is Geest" (Joh.3:6). Toen Jezus door de Geest Gods werd opgewekt uit de doden, werd Hijzelf "een levendmakende Geest" (Rom.8:11 vergl. 1Kor.15:45).

Johannes is de grootste die uit vrouwen is geboren. De kleinere (=Jezus) zou enkele jaren later geboren worden "uit Geest" en daarmee als eerste (voorste > vorst) het Koninkrijk binnengaan. Daarom, al is Jezus de kleinere (=jongere), Hij is groter dan Johannes.
"Er is niemand opgestaan (lett. verwekt) groter dan Johannes", maar Jezus is opgestaan (verwekt) uit de dóden en om die reden zoveel overtreffender dan Johannes!


ga naar thuis-pagina