satan uit de hemel gevallen?
VRAAG:
In Lukas 10:18 staat dat Jezus satan uit de hemel zag vallen. Hoe moet je dit zien, aangezien satan niet is gevallen, maar van den beginne zondigt?

ANTWOORD:
Inderdaad, van een val van Lucifer die na zijn schepping satan zou zijn geworden, lezen we niets in de Schrift. Satan "zondigt van den beginne" en hij werd als listige slang geschapen (1). Als "hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen" (2).

En tóch spreekt de Schrift over de val van satan. Echter niet als gebeurtenis in het verleden, maar als een gebeurtenis in de toekomst.
In Openbaring 12 lezen we dat de satan op de aarde wordt geworpen en het tijdstip wordt ook vermeld. De ter aarde werping vindt namelijk plaats zodra de "de mannelijke zoon" wordt weggerukt "tot God en zijn troon" (3). Zoals de vrouw een voorstelling is van een volk (= Israël), zo ook de "mannelijke zoon". De mannelijke zoon is een uitbeelding van Christus inclusief "de Gemeente die zijn Lichaam is" (4). De ter aarde werping van satan en de wegrukking van de mannelijke zoon vinden gelijktijdig plaats. Punt is namelijk dat satan en zijn trawanten tot op vandaag hun positie hebben "in de hemelse gewesten" (5). Zij moeten plaats maken, zodra de Gemeente haar positie daar gaat innemen (6). Wij er in, zij er er uit. Feitelijk is hier sprake van een wisseling van de macht. Het volksgeloof zegt dat wanneer men een ster ziet vallen, een wens in vervulling zal gaan. Dat klopt hier wel: want als de ster van satan uit de hemel valt, gaat onze wens in vervulling!

Enfin, in visioen heeft Johannes deze toekomstige gebeurtenissen ooit gezien. Evenals Jezus die al eerder getuige was van de (toekomstige) val van satan.

voetnoten:
(1) 1 Joh.3:8; Gen. 3:1
(2) Joh. 8:44
(3) Op.12:13; Op.12:5 ("weggevoerd" is hier hetzelfde woord als in 1Thes.4:17).
(4) Ef.1:22
(5) Ef.6:12
(6) Ef.2:6,7