ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 9 nov. 2011

TWEE DAGEN IN SAMARIA... EN DAARNA

De geschiedenis in het kort
In Johannes 4 lezen we dat Jezus op doorreis is naar Gallilea. Hij trekt door het land van Samaria, waar hij een ontmoeting heeft met een vrouw aan de Jakobsbron. Het relaas van haar ontmoeting doet snel de ronde en vele Samaritanen komen in aanraking met Jezus' woorden. Op hun verzoek blijft Jezus twee dagen in Samaria. Na deze twee dagen vertrekt Hij weer en arriveert Hij in Kana, het dorp waar Hij eerder water in wijn had veranderd. De Gallileërs ontvangen Hem omdat ze gezien hebben wat Hij tijdens Pesach te Jeruzalem had gedaan.

Profetische betekenis
Het bovenstaande is veel méér dan alleen geschiedenis. Het is profetisch. Het is een wonderlijk 'plaatje' van de huidige onderbreking in Gods handelen met het Joodse volk én van wat er op volgt. "Twee dagen" staat in de profetie voor de tijd dat Israël als dood zou zijn. Het is de tijd dat het heil naar de natiën gaat. Paulus schrijft:

"Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?
Romeinen 11:15

Beide zien we in Johannes 4 uitgebeeld. Zowel de verwerping als de aanneming. Verrukt zeggen de Samaritanen tegen de vrouw:

Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Redder der wereld is!
Johannes 4:42

De Redder der wereld! Ongelimiteerd! Het komt overeen met de boodschap waar Paulus de wereld mee confronteerde. Het spreekt van pure genade en Gods grenzeloze liefde.

Na deze "twee dagen" breekt "de derde dag" aan. Israëls Messias arriveert alsnog dáár, waarheen Hij op weg was. Hij vindt (h)erkenning om wat Hij deed tijdens Pesach. Profetisch spreekt dit van de erkenning die Hij zal krijgen vanwege het feit dat Hij ooit gedurende Pesach als slachtoffer stierf en opstond. Na twee dagen (van duizend jaar; 2Petrus 3:8) zal Hij eindelijk 'thuiskomen' bij Zijn volk.
En dan nog deze vermelding:

Hij kwam dan weder te Kana in Galilea, waar Hij het water tot wijn gemaakt had.
Johannes 4:46

M.a.w.: Jezus arriveert hier "na twee dagen" in een plaats waar Hij eerder (tijdens een bruiloft), water in wijn had veranderd. En op welke dag was dat? Inderdaad, óók "op de derde dag"! De dubbelzinnigheid ligt er dik bovenop. De derde dag spreekt van de dag dat de Heer zijn volk tot bruid zal aannemen. En van het feit dat er een groots feest zal worden aangericht voor alle volken.
Na twee dagen. Op de derde dag.


ga naar thuis-pagina