laatste wijziging: 18 april 2002
HOME

EEN LEGE COCON!

Direct na zijn sterven is Jezus van het kruis genomen en gewikkeld in linnen windsels. Vervolgens werd Hij gebalsemd met drie en dertig kilogram (!) aan specerijen.

Drie dagen later gaat Maria van Magdala in de vroeg morgen naar het graf en ziet dat de steen van Jezus' graf is verwijderd. Ze rent in paniek weg en komt Petrus en Johannes tegen. "Zij hebben de Heer weggenomen uit het graf....", hijgt ze.
Gehaast rennen Petrus en Johannes nu ook naar het graf. Als eerste arriveert Johannes. Hij buigt zich voorover en ziet de windsels liggen. Windsels die na verloop van een paar dagen hard waren geworden van de balsem en de vorm hadden van een menselijk lichaam. Johannes gaat de geopende graftombe niet binnen. Waarom ook? De 'mummie' ligt er nog. Maria had loos alarm geslagen. Inmiddels is ook Petrus aangekomen. Hij gaat wél het graf binnen en ziet uiteraard ook de 'mummie' liggen maar... de gewikkelde doeken van het hóófd als een tulband "terzijde op een andere plaats". Nu gaat ook Johannes naar binnen en ziet hetzelfde: de 'mummie' is een lege cocon...

De bovenstaande geschiedenis is ontleend aan Johannes 19:38 tot 20:10.
 

 

HOME