ga naar thuis-pagina

laatste wijziging 3 mei 2006

nemen of ontvangen?

17. Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. 18. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.
Johannes 10:17,18 NBG

Op vele plaatsen in het NT wordt ons onderwezen dat Christus door God is opgewekt uit de doden. Hier een greep uit een lijst die met gemak vele malen groter gemaakt zou kunnen worden.

God evenwel heeft Hem opgewekt...
Handelingen 2:24

Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.
Handelingen 3:32

... maar God heeft Hem opgewekt uit de doden...
Handelingen 3:15

... gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders...
Romeinen 6:4

Tegen deze achtergrond doet de mededeling in Johannes 10:17,18 onbegrijpelijk aan. Hoe kan Jezus, terwijl Hij dood is, Zelf het leven weer nemen? Hoe kan iemand zichzelf opwekken uit de doden? Het antwoord op deze vraag dient zich aan zodra we de tekst wat nader beschouwen. Wat blijkt? Het woord dat hier vertaald wordt met 'nemen' (Gr. lambano) komt in ditzelfde vers nóg een keer voor en dan wordt het (volkomen correct) vertaald met 'ontvangen'.

Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.

Zou men de eerste keer ook vertaald hebben met 'ontvangen', dan zou alles in één keer duidelijk zijn geweest. En in volkomen harmonie met alle andere, tientallen Schriftplaatsen. We zouden dan lezen:

17. Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te ontvangen. 18. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en volmacht het weder te ontvangen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.ga naar thuis-pagina