laatste wijziging: 30 augustus 2002

HOME

verwachtte Abraham een land in de hemel?

Dit misverstand wordt gewoonlijk gerechtvaardigd met een beroep op Hebreeën 11:16 waar geschreven staat van de aartsvaders dat zij "verlangen naar een beter, dat is een hemels vaderland". Maar let op: een hemels vaderland is iets anders dan een vaderland in de hemel. "Hemels" is geen plaatsaanduiding, het is een karakterisering. Om een voorbeeld te geven: de "hemelse gaven" in Hebreeën 6:4 werden genoten op aarde.
Het "land der belofte" waarvan Hebreeën 11:8-16 spreekt, is een concreet stuk land in het Midden-Oosten. Toen de aartsvaders duidelijk werd, dat zij tijdens hun leven op aarde dit land niet meer zouden bezitten, hebben zijn hun hoop gevestigd op "het land der belofte" in een veel betere tijd: tijdens het beloofde Koninkrijk. Dan zal "het land der belofte", vanaf de Nijl tot aan de Eufraat (Genesis 15:18), een ongekend hemels land zijn geworden. Vele profeten beschrijven dit tot in detail.

 

 

HOME