laatste wijziging: woensdag 18 april 2001
HOME
Zijn de twee beschrijvingen van de roeping van Saulus tegenstrijdig?
Dit is een klassiek voorbeeld van een zgn. tegenstrijdigheid  in de Bijbel. En toch is het, voor iedereen die geen vooroordelen koestert tegen de Schrift, heel eenvoudig te beantwoorden. Het gaat om de volgende twee teksten. 
In Handelingen 9:7 staat:
En de mannen, die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen.
Terwijl we in Handelingen 22:9 lezen:
En zij, die met mij waren, zagen wel het licht, maar de stem van Hem, die tot mij sprak, hoorden zij niet.
Dat in de eerste tekst gezegd wordt dat de medereizigers niemand zagen en in de tweede tekst dat ze wel het licht zagen, is natuurlijk geen tegenstrijdigheid. Moeilijker ligt dit met het verschil dat in de eerste tekst de medereizigers wel de stem hoorden terwijl de tweede tekst dit juist ontkent. Dat lijkt moeilijk te rijmen. Maar let op: in de Griekse grondtekst zit een subtiel verschil in naamval verscholen. In Handelingen 22 wordt namelijk gezegd dat medereizigers "de stem" niet hoorden en in Handelingen 9 wordt gezegd dat ze wel "van-de-stem" hoorden. Dat is een belangrijk nuanceverschil. Het komt hier op neer: de medereizigers hoorden wel het stemgeluid maar verstonden niet wát er gezegd werd. Vanuit Handelingen 26:14 weten we trouwens dat Saulus werd toegesproken in het Hebreeuws en kennelijk verstonden de medereizigers deze taal niet.

HOME