ga naar thuis-pagina

SAULUS, ANDERS GEZEGD PAULUS

Handelingen 13:9

Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide...

In dit hoofdstuk vindt de naamswisseling van Saulus naar Paulus plaats. In een geschiedenis waar verhaald wordt van een joodse man (Elymas), die zich tegen Saulus verzet omdat deze het Woord wil spreken tot ene Sergius Paulus, een heidense man. En dan staat er: "doch Saulus, anders gezegd Paulus" zag Elymas scherp aan en zei: "zul je niet ophouden (Grieks: pauo!) de rechte wegen van de Heer te verdraaien?"
Wanneer we de naam Paulus Grieks opvatten is ze afgeleid van het hier gebruikte werkwoord 'pauo', dat ophouden of stoppen betekent. Ons woord 'pauze' is er van afgeleid. Pal na het uitspreken van deze woorden wordt Elymas voor een tijd verblind. Dit is typerend! Sinds Handelingen 13 gaat de prediking van het Evangelie naar de heidenvolken vanwege de 'verblinding' van het joodse volk. Een 'verblinding' die voortduurt "totdat..." (zie Romeinen 11:11-15, 25,26).
Hoe dan ook: Saulus wordt Paulus zodra hij een "apostel der heidenen" is. Het is deze naam die model staat voor de tijd van 'onderbreking' waarin wij leven


 

ga naar thuis-pagina