ga naar thuis-pagina

PETRUS' VISIOEN

Handelingen 10:14

Maar Petrus zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein was.

Hardnekkig is het misverstand dat Jezus de afschaffing van de wet zou hebben gepredikt. Niets is minder waar. Het antwoord dat Petrus hier geeft, weerspreekt dit ook overduidelijk. Zelfs vele jaren na Jezus' dood en opstanding zegt Petrus nog nooit niet-kosher voedsel tot zich te hebben genomen. Het is hem nimmer onderwezen. Afschaffing van de joodse gebruiken (besnijdenis, sabbat, kosher, etc. en zelfs de tempeldienst) is ook in het boek Handelingen in het geheel niet aan de orde.
De hint in dit visioen is niet dat Petrus in het vervolg geen onderscheid meer zou maken tussen rein en onrein voedsel. De suggestie is evenmin dat Petrus in het vervolg naar de heidenen zou gaan om het evangelie te prediken. Want Petrus wordt ook jaren later, nog steeds een "apostel der besnijdenis" genoemd (Galaten 2:8). Zonder enig verwijt. De les voor Petrus in het visioen is dat hij "niemand onheilig of onrein mag noemen" (10:28). Niet minder en niet meer. En dus dat hij met een gerust hart de deur mocht openen voor Cornelius, de vrome "vreemdeling in de poort".

zie reacties


 

ga naar thuis-pagina