ga naar thuis-pagina

ABRAHAM EN HET EVANGELIE

Galaten 3:8

En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden.

Het woord 'evangelie' betekent letterlijk: 'goed bericht'. De Bijbel kent daar niet één van, nee, ze staat vol goede berichten! Voor iemand die gevangen zit, is vrijlating een goed bericht. Voor iemand die blind is, is opening van de ogen een goed bericht (vergl. Lucas 4:18,19). Voor iemand die ziek is, is gezond worden een goed bericht. Voor de kinderloze Abram (zie bovenstaande tekst) was het een goed bericht te vernemen dat in "zijn zaad" alle volken gezegend zouden worden.
Voor Israël dat de Messias verwachtte, was het een goed bericht dat Jezus de beloofde Messias is en dat het Messiaanse rijk binnen handbereik was (Handelingen 3:19-26). Eerder in deze brief noemt Paulus dit "het evangelie der besnijdenis" (Galaten 2:7-9).
Toen bleek dat Israël dit evangelie afwees, werd Paulus afgezonderd om "aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen" (Efeze 3:8). Niet langer was de openbaring van het Koninkrijk aan de orde, nee Paulus predikte sindsdien "de verborgenheid van het evangelie" (Efeze 6:19).
Ieder goed bericht heeft z'n eigen 'setting'.


 

ga naar thuis-pagina