ga naar thuis-pagina

NAAR ARABIË VERTROKKEN

Galaten 1:17

"...ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen, die reeds voor mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabie vertrokken...

Paulus is direct na zijn roeping op de weg naar Damascus, naar Arabië gegaan. Arabië is het land waar de berg Sinaï ligt. Zo legt Paulus dit een paar hoofdstukken verder, zelf uit (4:25). In Arabië openbaarde de Heer zich ooit aan Mozes. Daar ontving Israël van God de Torah. Saulus ging na zijn roeping niet te rade bij vlees en bloed, maar hij ging naar Arabië. M.a.w. juist naar deze plaats met haar oude papieren ging hij te rade bij de Heer Zelf. Het kan dan ook niet missen dat de Heer in Arabië opnieuw verschenen is aan Saulus (Handelingen 26:16).


 

ga naar thuis-pagina