ga naar thuis-pagina
laatste wijziging:26 november 2003

WAT IS EEN APOSTEL?

Apostel wil zeggen: afgevaardigd of gedelegeerd. Het woord op zichzelf is niet 'heilig' o.i.d. De vraag is: door wie of wat is men afgevaardigd?
Zo was Epafroditus b.v. een afgevaardigde (lett. apostel) van de gemeente te Filippi [1]. Elders is sprake van "de afgevaardigden (lett. apostelen) der gemeenten". Zij waren gedelegeerd om een kollekte-opbrengst mee te nemen [2]. Jammer genoeg hebben de Bijbelvertalers het Griekse woord "apostolos" niet concordant (eensluidend) weergegeven, zodat de Bijbellezer de betekenis van het woord niet kan ontdekken, puur op basis van hoe het woord in het NT wordt gebruikt.

Een apostel van Jezus Christus is afgevaardigd door Jezus Christus. Het spreekt voor zich dat iemand Jezus Christus gezien moet hebben, om door Hem te kunnen worden afgevaardigd [3]. Paulus schreef: "het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen..." [4]. Na Paulus kan dus niemand er meer aanspraak op maken tot apostel te zijn aangesteld. Vandaar ook dat Paulus leert dat "apostelen en profeten" het fundament van de Gemeente vormen [5], d.w.z. ze horen bij de begintijd. Het fundament is eenmalig in de 1-ste eeuw gelegd en sindsdien wordt de Gemeente gebouwd op de geschriften die de "apostelen en profeten" toentertijd hebben achtergelaten.

[1] Filippi 2:25 Maar ik achtte het noodzakelijk, Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die uw afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had.
[2] 2Korinthe 8:23 .... anderzijds zijn onze broeders afgevaardigden der gemeenten en een eer van Christus.
[3] 1Korinthe 9:1 Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus, onze Here, gezien?
[4]1Korinthe 15:8  het ALLERLAATST is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb.
[5] Efeze 2:20 .... gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.


 

ga naar thuis-pagina