laatste wijziging: 5 januari 2001
HOME
aantekeningen van Bijbelstudie gehouden op 16-12-1999

"TEMIDDEN VAN DE HEMELSEN"


hemel = wat boven ons is
buitenaardse beschavingen
engel betekent: boodschapper
Gods PTT
hoeveel engelen?
op-hemels?
temidden van de hemelsen
rangen en standen
vijanden temidden van de hemelsen
het heelal als zendingsterrein!
ook alles in de hemelen wordt verzoend

Het Griekse woord voor 'hemel' is OURANOS. Deze term is afgeleid van woorden die 'zien naar boven' betekenen. Het duidt op het hemelruim boven ons.

Engelen en hemelse wezens zijn maar geen kleutertjes met vleugels. Zo'n soort voorstelling is middeleeuws. De Bijbel kent trouwens helemaal geen engelen met vleugels. De Bijbel spreekt van realiteiten waar we geen idee van hebben. Zeg maar gerust: van buitenaardse beschavingen.

Het woord 'engel' is een misleidend vertaalwoord. Het suggereert dat het een hemelbewoner betreft terwijl dat niet perse het geval is. Het woord 'engel' betekent gewoon boodschapper. In Jakobus (2:25) worden de verspieders in het huis van Rachab ook 'engelen' genoemd. In de NBG-vertaling wordt dit terecht weergegeven als 'boodschappers'. Maar waarom wordt elders het vertaalwoord 'engel' gehandhaafd?

Niet iedere hemelbewoner is een boodschapper. Slechts hemelbewoners die een koeriersfunktie vervullen worden aangeduid als 'engel'. Engelen zijn Gods PTT, om zo te zeggen. Het aantal hemelbewoners zou wel eens een veelvoud kunnen zijn van het aantal 'engelen'.

In Openbaring 5:11 lezen we van tienduizenden tienduizendtallen van engelen rondom de Troon. Omgerekend komt dit neer op honderden miljoenen hemelse boodschappers!

In Johannes 3:12 wordt gesproken van "het aardse" en "het hemelse". In de grondtekst is er eigenlijk sprake van "op-aardse" en "op-hemelse" zaken, d.w.z. aangelegenheden die zich op aarde afspelen en parallel daarmee, zaken die op-hemels zijn. Wij zijn gewend aan de uitdrukking "in de hemel". Maar de Schrift spreekt óók over 'op-hemelse' zaken. Mogen we dan denken aan zaken en wezens op hemellichamen? [Zie ook Filippi 2:10 en 1Korinthe 15:40]

Vijf keer is er in de Efeze-brief sprake van "temidden van de hemelsen". De NBG-vertaling luidt "in de hemelse gewesten" maar het woord 'gewesten' is een toevoeging. Nóg letterlijker weergegeven zou ook hier vertaald moeten worden: "temidden van de op-hemelsen". 

In Efeze 1:20,21 wordt gesproken van overheden, machten, krachten en heerschappijen temidden van de [op-]hemelsen. Zoals er rangen en standen zijn van velerlei aard op aarde, zó is dit eveneens het geval in het hemelruim boven ons. Of moeten we zeggen: op hemellichamen?

Uit Efeze 6:12 blijkt dat er ook vijandige overheden en machten zijn temidden van de [op-]hemelsen. Achter de schermen beheersen zij de atmosfeer op aarde. Op onzienlijke wijze opereren zij en beïnvloeden zij de mensen. Efeze 2:2 spreekt van "de macht de lucht, van de geest die thans werkzaam is in de zonen van de ongehoorzaamheid". Ongemerkt wordt de mensheid beïnvloed door geestelijke machten. Zij zijn de werkelijke opinie-leiders.

In Efeze 2:6,7 wordt gezegd van gelovigen dat zij samen zitten met Christus temidden van de [op-]hemelsen. Dat is hun officiële positie. Met het oog waarop? Om in de nog komende aeonen de overweldigende rijkdom van Gods genade aldaar te gaan tentoonstellen. Israël zal op aarde het kanaal van zegen zijn voor de volkerenwereld. De ekklesia (gemeente, uitroepsel) die Christus' lichaam is, is bestemd om tot een zegen te zijn in het onmetelijke heelal en al haar bewoners. Het heelal wordt ons zendingsterrein... onvoorstelbaar!

In Kolosse 1:20 lezen we dat eens ALLES, op aarde maar ook in de hemelen weder[zijds] met God verzoend zal zijn. Ook in het hemelruim zal er geen vijandig wezen overblijven. Dát en niet minder is de kracht en potentie van het bloed van het Kruis waardoor God vrede maakt! 


a
HOME