ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 7 juli 2008

elke zonde buiten het lichaam om?

Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.
1Korinthe 6:18 NBG

wat is het probleem?
"Deze tekst is één van de moeilijkste in het hele NT". Dat hoorde ik onlangs een bekend bijbeluitlegger voor de radio zeggen. Hij voegde er aan toe dat hij nog nooit één zinnige verklaring van dit vers had gelezen.
Het probleem zit 'm in het woord "elke". Dat b.v. stelen en moorden niet het eigen lichaam raken, dat is nog wel te begrijpen. Maar geldt dat ook voor dronkenschap? Of voor vraatzucht? Of voor zelfmoord? Zijn deze zonden niet evanals hoererij een zonde tegen het eigen lichaam?

bewering van Korinthiërs
In tegenstelling tot bovengenoemde bijbeluitlegger ken ik wel een zinnige, elegante verklaring voor dit vers. De verklaring is dat de bewuste zin in 1Kor.6:18 ("Elke andere zonde...") geen bewering is van Paulus is maar een citaat van wat 'men' in Korinthe beweerde.

elke andere zonde...?
De NBG en NBV-vertaling sluiten deze verklaring uit door het woord "andere" aan de zin toe te voegen. Dit woord ontbreekt echter in de grondtekst. De St.Vert. en de Telos-vert laten terecht het woord "andere" achterwege.

met andere woorden...
Paulus citeert wat men in Korinthe beweerde en spreekt dit tegen dit door te zeggen dat men zich door hoererij wel degelijk bezondigt aan het eigen lichaam.
1Kor.6:18 in parafrase:

Vlucht voor de hoererij. U in Korinthe zegt: elke zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om? Maar ik, Paulus zeg: door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.

voorgestelde lezing
Het enige wat men in deze voorgestelde lezing moet doen (behalve het woord "andere" weglaten) is de leestekens wijzigen.

Vliedt de hoererij. "Elke zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om"? Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.


ga naar thuis-pagina