ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 3 maart 2010

ex-communicatie

En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen?
1Korinthe 5:2 NBG

'In de ban' doen of 'ex-communicatie' wordt van oudsher gebruikt als een machtsmiddel van kerkelijke autoriteiten. Men beroept zich daarbij dikwijls op 1Korinthe 5. Is dit terecht?

Paulus laakt in dit hoofdstuk de opstelling van de ekklesia t.o.v. een man in hun eigen midden die er een praktijk op nahield, die zelfs in het losbandige Korinthe ongehoord was. In plaats van dit te betreuren was men zelfs trots op de aanwezigheid van hem in hun midden. Volkomen misplaatst want "de boze in hun midden", bedierf het ongezuurde feest dat de gemeente geacht wordt te vieren (zie 5:7,8).

Toch is het woord voor 'verwijderen' in 5:2 is geen goede weergave van wat Paulus schrijft. Hij schreef dit woord namelijk in de PASSIEVE vorm. Niet 'verwijderen' maar 'verwijderd WORDEN' of "weggenomen worden" is de betekenis. Dus:

En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven, zodat de bedrijver van die daad uit uw midden weggenomen zou worden?

Niet door een machtswoord zou de ekklesia "de boze" verwijderen, maar door verdriet zou "de boze" van hen worden weggenomen: hij zal zich een outsider voelen en vertrekken.

Het uitzuiveren waarvan in 1Korinthe 5 sprake is (5:7, NBG: "doet weg") is geen organisatorische daad maar een organisch proces. Het wijst op de werking van het levende Woord in de geloofsgemeenschap. Waar het Woord met kracht gepredikt wordt, zullen "bozen" het niet uithouden. De mensen "binnen" (>5:13) 'hebben niets' met hem en hij zal daarom voor hen als een buitenstaander zijn. Zoals een gezond lichaam geen ziektekiemen verdraagt en feestvierders geen 'spelbedervers' (zuurdesem), zo zal een gezonde geloofsgemeenschap een "boze" op afstand houden.

ga naar thuis-pagina