ga naar thuis-pagina
laatste wijziging: 20 november 2003

"het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt van alle zonde"

"... indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde." (1Johannes 1:7)

Hoe komt het dat het bloed van Jezus Christus ons vermag te reinigen van alle zonde? Het antwoord op deze vraag komt gewoonlijk hier op neer: Jezus stierf plaatsvervangend, zodat wij niet meer hoeven te boeten voor onze zonden. Orthodox als het klinkt, in de Schrift komen we deze gedachte niet tegen. Nergens lezen we dat Jezus Christus plaatsvervangend voor ons is gestorven. Het is ook onlogisch. De uitdrukking zou ter zake zijn, wanneer wij niet meer zouden hoeven sterven. Maar aangezien ook een gelovige nog sterft, is Jezus Christus kennelijk niet plaatsvervangend gestorven. Zeker, de Schrift leert dat Christus "voor ons" stierf (1), echter NIET om ons VOOR de dood te behoeden, maar om ons VANUIT de dood te redden! Christus stierf om "ten derde dage" de dood te overwinnen! Het is via deze weg dat Hij een einde maakt aan de dood en daarmee ook aan de zonde (2). Christus stierf dus wel voor onze zonden, maar (let op!), als Hij niet zou zijn opgewekt, dan waren we volgens Paulus nog steeds in onze zonden (3).

Het bloed van Jezus Christus verwijst uiteraard naar zijn slachtoffer, oftewel, naar het Lam dat werd geslacht. Maar hoe kan een lam dat is geslacht, van zonde reinigen? Het antwoord luidt: omdat het geslachte Lam is opgestaan en dús leeft! (4) Dáárom is Hij in staat te reinigen! Er is (zoals een bekend lied luidt) "kracht in het bloed van het Lam", om de eenvoudige reden dat het bloed van het Lam spreekt van het Slachtoffer... dat LEEFT! Wanneer we wandelen in het licht van deze Overwinnaar, zal dit aan heel ons leven gegarandeerd goede richting geven. Zoals het licht de duisternis verdrijft, zo reinigt de grote Levensvorst ons van alle zonde!


Voetnoten
(1) 1Korinthe 15:3Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften,; 2Korinthe 5:15daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.; etc.
(2) 1Korinthe 15:56,57; Romeinen 5:12Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, WAAROP allen gezondigd hebben;
(3) 1Korinthe 15:3,17 Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften..... indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.
(4) Openbaring 5:6En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam STAAN, ALS GESLACHT..


 

ga naar thuis-pagina